Informacja o możliwości głosowania w II turze wyborów w miejscu pobytu czasowego

Głosować w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek mogą wyborcy:

• Przebywający czasowo na pobyt poza miejscem zameldowania na pobyt stały, w tym wyborcy zameldowani na pobyt  czasowy
• Przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali
• Żołnierze i funkcjonariusze odbywający służbę poza miejscem stałego zamieszkania

Ważne ! W powyższej sprawie wniosek składa się w Urzędzie Gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów. tj. do dnia 24 czerwca 2010r.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (22 czerwca 2010)
Opublikował: Administrator (22 czerwca 2010, 11:15:35)

Ostatnia zmiana: Administrator (22 czerwca 2010, 12:25:29)
Zmieniono: stylistyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1570