Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami:
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 33,00 zł/mieszkańca/miesiąc – stawka podstawowa
  • 31,00 zł/mieszkańca/miesiąc – w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)
  • Stawka podwyższona w wysokości 66,00 zł/ mieszkańca/miesiąc – gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
    Wpłat należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca:

•    bezgotówkowo w punkcie płatniczym Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim
•    przelewem na indywidualny numer konta bankowego.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego informuje, iż od 1 stycznia 2024 r. wszyscy właściciele nieruchomości zobligowani są do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami na indywidualny numer rachunku bankowego wskazanego w zawiadomieniu.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami:
Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na tej nieruchomości lub wytworzenia na niej pierwszych odpadów komunalnych.
Nową deklarację należy złożyć jeśli zmienią się jakiekolwiek dane, które mającej wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby mieszkańców na danej nieruchomości), nową deklarację należy złożyć do 10 dnia kolejnego miesiąca.
Korektę deklaracji składamy w przypadku gdy w złożonej wcześniej deklaracji popełniliśmy błąd.

Odbiór odpadów:

  • odpady komunalne odbierane są zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na naszej stronie, odpady należy wystawić przed posesję najpóźniej do godziny 7.00.
  • od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, będą odbierane odpady budowlane i rozbiórkowe w workach typu BIG-BAG (w ilości do 1 m3 ) z częstotliwością 1 raz w roku na nieruchomość (worki dostarczane będą po uprzednim zgłoszeniu pod numerem telefonu: 696-099-426)

 

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego