Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:
  INTERPELACJE I ZAPYTANIA
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
 
 
Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
 
Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, natomiast zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
 
Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.
 
Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady Miejskiej, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
 
Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Rok 2023

 

1. Radna RM Lucyna Pająk - interpelacja z dnia 24 stycznia
PDFtreść interpelacji L.P.pdf (223,43KB)
PDFodpowiedź na interpelację1.pdf (272,65KB)
PDFOdpowiedź na interpelację 2.pdf (299,95KB)

2. Radny RM Tobiasz Świniarski - zapytanie z dnia 25 stycznia

PDFtreść zapytania T.Ś.pdf (210,11KB)
PDFodpowiedź na zapytanie.pdf (406,64KB)

3. Radny RM Antoni Dolny - zapytanie z dnia 25 stycznia
PDFtreść zapytania A.D.pdf (205,90KB)
PDFodpowidź na interpelację.pdf (589,87KB)

4. Radny RM Antoni Dolny - interpelacja z dnia 30 sierpnia

PDFTreść interpelacji A.D.pdf (224,99KB)

PDFodpowiedź na intereplację.pdf (353,94KB)

5. Radny RM Antoni Dolny- zapytanie z dnia 27 września

PDFTreść zapytania A.D.pdf (210,84KB)

PDFodpowiedź na zapytanie.pdf (314,30KB)

6. Radny RM Tobiasz Świniarski- interpelacja z dnia 29 listopada

PDFTreść interpelacji T. Ś.pdf (240,61KB)

PDFOdpowiedź na interpelację 1.pdf (268,86KB)

PDFOdpowiedź na interpelację 2.pdf (373,25KB)

7. Radny RM Tobiasz Świniarski- zapytanie z dnia 29 listopada

PDFTreść zapytania T. Ś.pdf (213,00KB)

PDFOdpowiedź na zapytanie.pdf (274,05KB)

 

Rok 2024

 

1. Radny RM Robert Sieg- zapytanie z dnia 28 lutego

PDFTreść zapytania R. S.pdf (202,67KB)

PDFOdpowiedż na zapytanie R. S.pdf (346,28KB)

2. Radny RM Tobiasz Świniarski - interpelacja z dnia 27 marca

PDFTreść interpelacji T. Ś.pdf (206,52KB)

PDFOdpowiedź na interpelację radnego T. Ś.pdf (826,48KB)

 

 

 


 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego