Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje Burmistrza

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, jest organem wykonawczym w gminie.

Burmistrza wybierają Mieszkańcy gminy w wyborach bezpośrednich i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje Gminę Sępólno Krajeńskie na zewnątrz.

Wykonuje uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i zadania gminy określone przepisami prawa.


Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
2) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3) określanie sposobu wykonywania uchwał;
4) gospodarowanie mieniem komunalnym;
5) wykonywanie budżetu;
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego