Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Działalność gospodarcza

Przedsiębiorca może złożyć wniosek:
- osobiście (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek,
- wysłany listem poleconym (wniosek opatrzony powinien być własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność jest potwierdzona przez notariusza),
- za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie CEIDG przy użyciu podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem albo zaufanego profilu.

 

Ewidencja działalności gospodarczej obejmuje:
- Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy,
- Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG oraz innych danych,
- Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
- Wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
- Wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG
 
 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

https://www.biznes.gov.pl/pl

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego