Zawiadomienie o wydanej decyzji - wiatraki


 
Irg. 7624/4/08/09                                                            Sępólno Kraj. 2009-02-13
 
 
 
                                                                OBWIESZCZENIE
                                                    Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 
 
Zgodnie z art. 46a  ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627, z późn. zmianami) a także art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2009r. na wniosek Firmy Nowa Energia Sp. z o.o. ul. Balladyny 17, 81-524 Gdynia
 
została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa trzech elektrowni wiatrowych, na działkach o nr ew. 129/10, 10/6 położonych w obrębie geodezyjnym Wiśniewka oraz na działce o nr ew. 200/12 położonej w obrębie geodezyjnym Kawle, gmina Sępólno Kraj.,
 
Na podstawie art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami) strony mogą wnieść odwołanie za pośrednictwem tut. Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel.(052) 389 42 40, pokój nr 7b, 7c.
 
                                                       Z up. Burmistrza
                                                       mgr Bartosz Łangowski
                                                       Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                       Rozwojku Gospodarczego, Turystyki i Sportu 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (13 lutego 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (13 lutego 2009, 14:26:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1346