2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Zarządzenie Or. 0151-12/08

Zarządzenie Or. 0151-12/08
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia  13  marca 2008  roku


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego oraz przyznania prawa pierwszeństwa w nabyciu najemcy


    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ w związku z uchwałą Nr IX/108/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie sprzedaży lokali użytkowych wraz z ułamkową częścią gruntu z działek pod budynkami mieszczącymi te lokale


zarządzam :


§ 1

1. Przeznaczyć   do   sprzedaży  przyznając   prawo  pierwszeństwa  w  nabyciu  najemcy Pani ..........  zam.w Sępólnie Kraj. przy ulicy Jeziornej 20  lokal użytkowy nr 3 przy ulicy Jeziornej 4F  wraz z ułamkową 199/1000 cz.gruntu z działki nr 180/3 o pow. 49 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr........... - stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie.
Lokal - magazyn na sprzęt turystyczny o pow. 7 m²  usytuowany jest w części wolnostojącego budynku gospodarczego. Budynek parterowy z dachem jednospadowym o niewielkim kącie nachylenia, niepodpiwniczony. W budynku zlokalizowane są lokale użytkowe.
2. Cena za lokal zostaje podniesiona o 20% wartości  ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę - lokal sprzedawany w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.    

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


     BU R M I S T R Z
Waldemar Stupałkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (19 marca 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (19 marca 2008, 08:58:05)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kęsik (5 grudnia 2019, 14:06:58)
Zmieniono: anonimizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1357