Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu w zakresie przyuczenia do zawodu opiekunki osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz kursu obsługi kasy fiskalnej wraz z zapewnieniem sal oraz materiałów szkoleniowych

Sępólno Krajeńskie 2010-05-05

OPS.341/1/POKL/4/10
Dotyczy: Projekt nr UDA - POKL. 07.01.01.-04-106/08-03


Zapytanie ofertowe


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8 realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach realizacji projektu systemowego  Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej –POKL na następujący przedmiot zamówienia:


Przeprowadzenie kursu w zakresie przyuczenia do zawodu opiekunki osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz kursu obsługi kasy fiskalnej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z zapewnieniem sal oraz materiałów szkoleniowych w ramach projektu systemowego pt. ,,Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”

Pobierz >>> Formularz oferty (198kB) pdf

Pobierz >>> Wykaz wykonanych usług (164kB) pdf

Pobierz >>> Wykaz trenerów (154kB) pdf

Pobierz >>> Wzór umowy (208kB) pdf

Rozstrzygnięcie

Pobierz >>> Streszczenie ofert (169kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sylwia Witkowska (6 maja 2010)
Opublikował: Marek Chart (7 maja 2010, 08:24:30)

Ostatnia zmiana: Marek Chart (18 maja 2010, 13:15:10)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1305