Zawiadomienie o wydaniu decyzji IRG.6730.41.2022

                                                                                                                                                    
IRG.6730.41.2022                                                                   Sępólno Krajeńskie 2022-06-30
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania     administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn.zm),

                                                            informuję, że
 
w dniu 30-06-2022r. została wydana decyzja znak: IRG 6730.41.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na garaż na działce ewid. nr 15/1 obręb geodezyjny nr 0005 Komierowo gm. Sępólno Krajeńskie.  Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. W związku z wysłanym pisemnym zawiadomieniem w dniu 26-04-2022r. znak: IRG. 6730.41.2022 w niniejszej sprawie o kolejnych etapach postępowania strony są informowane poprzez udostępnienie pisma zamieszczonego na stronie internetowej gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolno.pl, zakładka zagospodarowanie przestrzenne 2022r.
 
Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego  
 
 
Otrzymują:
1.       Strony postępowania wg zestawienia znajdującego się w aktach sprawy poprzez zawiadomienie umieszczone na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (4 lipca 2022)
Opublikował: Barabach Małgorzata (4 lipca 2022, 12:57:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182