Zawiadomienie 7 dni przed wydanie - decyzji Irg. 6730.87.2019

Irg.6730.87.2019                                                                       Sępólno Krajeńskie 2019-12-09
ZAWIADOMIENIE 
  
 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm.),
                                                              informuję, że
w związku z toczącym się postępowaniem, w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla     inwestycji polegającej na budowie 12 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej   na części działki ewid. nr 84/2 obręb nr 0009 Piaseczno, położonej we wsi Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie, wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi strony mają możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00)
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób – zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 26-09-2019r. W związku z powyższym w niniejszej sprawie o kolejnych etapach postępowania strony będą informowane poprzez udostępnienie pisma zamieszczonego na stronie internetowej gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolno.pl, zakładka zagospodarowanie przestrzenne 2019r.
 
Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Otrzymują:
1.       Strony postępowania poprzez zawiadomienie zamieszczone na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
2.       A/a.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (9 grudnia 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (9 grudnia 2019, 09:40:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 830