Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym16.05.2022

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym

16.05.2022

Informujemy, że do oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie, złożonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.  1057, z późn. zm.) – stosując tryb uproszczony, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Jubileusz Obchodów 100-lecia OSP Wałdowo, połączony z Gminnym Dniem Strażaka, nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Oferent spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy.

Zgodnie z cytowaną ustawą (art. 19a ust. 3-5) oferta klubu została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. W terminie do dnia 13 maja 2022 r.  nikt nie wniósł uwag dotyczących powyższej oferty.Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
Waldemar Stupałkowski

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Beata Kozłowska (16 maja 2022)
Opublikował: Michał Otlewski (16 maja 2022, 14:42:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79