Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXV/583/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28-02-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Zmieniający
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
LXV
Data podjęcia:
28-02-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
28-02-2024
Data wejścia w życie:
28-02-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
LXV/583/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872),
Akt prawa miejscowego:
Nie

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwala się co następuje:

UCHWAŁA Nr LXV/583/2024
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie
§ 1. W uchwale Nr LXIII/573/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Lesinski


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXV5832024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28-02-2024.pdf (1,75MB)

DOCXUzasadnienie LXV5832024.docx (5,74KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXV5832024.docx (24,42KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXV5832024.docx (18,29KB)

DOCXZałącznik nr 3 LXV5832024.docx (9,87KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego