Zawiadomienie o wydaniu decyzji


Sępólno Krajeński, dnia 19.12.2012 r.
IRG.6220.10.2012
 
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości:
 
1. w dniu 19 grudnia 2012 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 160 o długości ok. 4950 mb dla wsi Włościbórek wraz z przyłączami do budynków i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami na posesje oraz tłocznej wraz z niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włościbórz, Trzciany i Komierowo gmina Sępólno Krajeńskie,
 
2. informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Włościbórz, Trzciany, Komierowo,
 
3.    z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - znak: WOO.4240.653.2012.AG.2 z dnia 08.11.2012 r. (wpł. 12.11.2012 r.) oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim –znak: N.NZ-401-19/12 z dnia 20.09.2012 r. można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T.Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, na zasadach określonych w dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

metryczka


Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (19 grudnia 2012)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (19 grudnia 2012, 15:01:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 795