Protokół Nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 13 marca 2013r.


Protokół Nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w dniu 13 marca 2013r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
 
1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Izabela Frohlke – Zalewska;
2. Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej – Sylwia Witkowska;
3. Pracownik Socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej – Lidia Stupałkowska.  
 
Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę Pani ………… z dnia 4 lutego 2013r. na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim oraz na podległego jej pracownika.
 
Po zapoznaniu się  z dokumentacją w sprawie oraz wyjaśnieniami pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisja uznała skargę w całości za bezzasadną.  
 
Komisja swoje stanowisko w w/w sprawie zawarła w projekcie uchwały Rady Miejskiej, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja jednocześnie, w zakresie skargi zawierającym zarzut wobec pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej skierowała skargę do rozpatrzenia wg właściwości do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.      
 
 
 
                                                                          Przewodniczący Komisji
                                                                                  Grzegorz Dudek       

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (13 marca 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (9 lipca 2013, 13:58:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 753