Przystosowanie hali na potrzeby produkcji mebli

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego


                    Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu      Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071                  z późn. zm.) oraz w związku z art. 19 ust. 2 pkt 4a) i art. 32 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150)

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 listopada 2008r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Fabryki Mebli Biurowych MDD Sp z o.o. ul. Koronowska 22, 89-400 Sępólno Kraj. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przystosowanie istniejącej hali na potrzeby produkcji mebli biurowych, poprzez zainstalowanie w niej: formatyzerki kątowej, okleiniarni jednostronnej, ostrzarki do pił, kołaczarki stolikowej, kołaczarki pistoletowej i instalacji wyciągowo-odpylającej z maszyn, na działkach o nr ew. 256/1, położonych w obrebie geodezyjnym Niechorz gmina Sępólno Kraj. i o nr 178/6, 179, 180/1 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Sępólnie Kraj.

W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu pok. Nr 7 C.

                                              Z up. Burmistrza
                                              mgr Bartosz Łangowski
                                              Kierownik Referatu Inwestycji,
                                              Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu

metryczka


Wytworzył: małgorzata barabach (12 listopada 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (12 listopada 2008, 10:19:06)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (12 listopada 2008, 11:45:02)
Zmieniono: zmieniono estetyke

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1007