Komisja Budżetu i Handlu

Komisja Budżetu i Handlu

Protokół Nr 38/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w dniu 18 maja 2009r.

Protokół Nr 38/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w dniu 18 maja 2009r.           W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz [...]

Plan pracy Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej na 2007r.

Styczeń i luty 2007r.- Realizacja budżetu na 2006r. – podsumowanie i przygotowanie do sesji absolutoryjnej- Sprawy wymagające akceptacji Komisji- Informacja w sprawie wysokości stawek opłat i podatków lokalnych  oraz cen wody i [...]

metryczka