Oświadczenie nr 1/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

OŚWIADCZENIE Nr 1/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie nie uznania drzew za pomniki przyrody

  • 7 szt. drzew - gatunek dąb szypułkowy w Lutówku,
  • 2 szt. drzew - gatunek lipa drobnolistna i 1 szt. drzewa - gatunek dąb szypułkowy w Sępólnie Kraj. przy ulicy Kolejowej,
  • 1 szt. drzewa - gatunek dąb bezszypułkowy i 1 szt. drzewa - gatunek cis
pospolity w Wałdowie, za prawnie chronione w formie pomników przyrody.
Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim zgodnie ze stanowiskiem Komisji Rolnej w przedmiotowej sprawie nie uznaje w/w drzew za pomniki przyrody.

Uzasadnienie
stanowisko Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew: rosnących na terenie cmentarza parafialnego w Lutówku, rosnących przy ul. Kolejowej w Sępólnie Kraj. oraz drzew rosnących na terenie Zespołu Szkól w Wałdowie
Sprawę uznania drzew za pomniki przyrody Komisja Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska rozpoczęła na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody zawarty w piśmie z dnia 19 lutego 2007 roku skierowanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. Jednakże cała sprawa rozpoczęła się wnioskiem złożonym przez Proboszcza Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Wawrzyńca w Lutowie z dnia 23 października 2006 r. dot. usunięcia dębów rosnących na cmentarzu parafialnym w Lutówku. Składając wniosek o usunięcie drzew Proboszcz miał na uwadze wykonanie otrzymanych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. z dnia 12 lipca 2006 r.(numer sprawy: N.HK - 5229-21-1/06; Decyzja 500/6) nakazującego wykonanie szczelnego ogrodzenia cmentarza w miejscowości Lutówko.
Komisja Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej wypracowując stanowisko do podjęcia niniejszej uchwały zajmowała się tą sprawą na swoich posiedzeniach w dniu 15 stycznia, 18 stycznia, 1 lutego oraz 13 marca 2007 roku. Przy podejmowaniu decyzji posiłkowała się opiniami uzyskanymi podczas rozprawy administracyjnej w terenie w miejscowości Lutówko w dniu 8 stycznia 2007 r., podczas wizytacji pracownika Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w dniu 18 stycznia 2007 roku, a także spotkań z Dyrektorem Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
Komisja podczas swoich prac miała na uwadze przepisy zawarte w art. 40 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody. Zapisy niniejszego artykułu określają, warunki jakim powinny odpowiadać twory przyrody uznawane za pomniki przyrody tj. Art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody mówi:
- Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie, ust. 2. Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia,

drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.
Ogólnie rzecz biorąc przy przeprowadzaniu procedury uznawania przedmiotowych drzew za pomniki przyrody Komisja brała pod uwagę wiek drzew, ich wielkość, wartość historyczną lub pamiątkową (upamiętniające historyczne miejsca lub osoby, bądź też fakt posadzenia tychże drzew dla upamiętnienia zdarzeń historycznych). Ponadto brano pod uwagę takie czynniki jak: nietypowa budowa (nietypowy pokrój, nadbiegi korzeniowe itp.), rzadkość ich występowania, ciekawostki dendrologiczne (np. zrośnięcie tych drzew pniami lub konarami), względy widokowe i krajobrazowe.
Czynnikiem branym pod uwagę była również wyznaczenie strefy ochronnej danego pomnika przyrody o promieniu 15 m, która powoduje wprowadzenie zakazów dokonywania w niej zmian bez zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. W przypadku uznania przedmiotowych drzew za pomniki przyrody a nie uchwalenia przepisów o strefie ochronnej powoduje iż efektywna ochrona tych drzew nie istnieje. Wprowadzenie strefy ochronnej powoduje w przypadku przedmiotowych drzew niemożliwość wykonywania jakichkolwiek prac nie związanych z ochroną tych drzew.
Należy również nadmienić, że wszystkie drzewa rosną w terenie zabudowanym dlatego też z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia ludzi nie ma możliwości chronienia ich aż do momentu samoistnego, całkowitego rozpadu.
Ponadto Komisja przyjęła stanowisko, że praktycznie wszystkie te drzewa oprócz cisa rosnącego w Wałdowie są gatunkami pospolicie występującymi na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie i zarazem nie są okazami drzew, które osiągnęły wymiary pomnikowe (np. dla dębu i lipy wymiar ten wynosi 300 cm obwodu mierzonego na wysokości 130 cm). Biorąc pod uwagę wszystkie przytoczone argumenty Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przyjęła stanowisko negatywne.
JD


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

Wytworzył: Rada Miejska (29 marca 2007)
Opublikował: Administrator (10 września 2007, 10:35:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1890

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij