projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Projekt                                         UCHWAŁA Nr  XVII /…/12
                     RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                                    z dnia 26 stycznia 2012r.

               w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

                 

        Na   podstawie   art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.)  oraz uchwały   nr   LII/383/10   Rady   Miejskiej   w  Sępólnie   Krajeńskim
z  dnia   28  października   2010r.  w  sprawie  wyróżnień   i   nagród dla  osób  fizycznych za osiągnięte   wyniki   sportowe  ( Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 202, poz. 2773 )  uchwala  się  co następuje:  

      §  1.  Przyznaje się Panu Miłoszowi Wintrowiczowi  statuetkę za   osiągnięcia  sportowe
wraz z nagrodą  pieniężną w wysokości  1.500 zł  za  zdobycie  II  miejsca  w  Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w biegu na 60 m w roku  2011.

      §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

      §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                           Sprawdzono pod względem                                                                               Uzgodniono
formalno – prawnym

           

                                       Uzasadnienie do uchwały  Nr  XVII/… //12
                                       Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                   z dnia  26 stycznia 2012r.
         Niniejsza   uchwała    została   podjęta  na   wniosek   z   dnia   05.01.2012r.  Miejskiego Ludowego   Klubu   Sportowego   „Krajna”     w Sępólnie   Krajeńskim   z   siedzibą   przy ul. Chojnickiej  19    w  celu  uhonorowania     zawodników,    którzy    uzyskali   w   roku   2011   wysokie wyniki sportowe.
         Pan Miłosz Wintrowicz  jest  reprezentantem  Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego  „Krajna” w Sępólnie  Krajeńskim.   
Zdobycie   srebrnego   medalu    w   zawodach   ogólnopolskich     jest   dużym   osiągnięciem   dla   zawodnika   z  niewielkiego  środowiska   bez   specjalistycznego  zaplecza   sportowego.        
          Szczególne osiągnięcia  sportowe  powinny być nagradzane  przez  lokalne  samorządy,  ponieważ motywują zawodników i zachęcają młodzież do uprawiania sportu.  
          Projekt  uchwały  uzyskał  pozytywną  opinię   Komisji  Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty,   Ochrony   Zdrowia,   Kultury,  Sportu   i   Turystyki    Rady  Miejskiej  w  Sępólnie Krajeńskim.
 
                                     
T.T.     


metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (24 stycznia 2012)
Opublikował: Tomasz Kowalczyk (24 stycznia 2012, 11:30:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1678