projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Projekt                                         UCHWAŁA Nr  XVII /…/12
                     RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                                    z dnia 26 stycznia 2012r.

                 w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte  wyniki  sportowe


         Na   podstawie  art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie  (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz  uchwały   nr   LII/383/10   Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z   dnia  28   października    2010r.  w  sprawie  wyróżnień  i  nagród   dla osób  fizycznych za osiągnięte   wyniki   sportowe   ( Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 202, poz. 2773 )  uchwala  się  co następuje:

        § 1.  Przyznaje  się   Panu   Dawidowi Krzyżanowi   statuetkę  za osiągnięcia  sportowe
wraz  z nagrodą  pieniężną  w wysokości  1.500 zł  za  zdobycie  II miejsca  w Mistrzostwach    Polski   Juniorów Młodszych  w  pchnięciu kulą w roku 2011.

      §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Sępólna Krajeńskiego.

      §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                           
Sprawdzono pod względem                                                                               Uzgodniono         
formalno - prawnym


                   

                                       Uzasadnienie do uchwały  Nr  XVII/… //12
                                       Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                   z dnia  26 stycznia 2012r.
         Niniejsza    uchwała    została    podjęta   na  wniosek   z  dnia  05.01.2012r.  Miejskiego Ludowego   Klubu   Sportowego   „Krajna”   w   Sępólnie   Krajeńskim   z   siedzibą   przy ul. Chojnickiej   19    w   celu   uhonorowania    zawodników,     którzy    uzyskali  w  roku  2011   wysokie wyniki sportowe.
         Pan  Dawid  Krzyżan jest   reprezentantem   Miejskiego  Ludowego  Klubu  Sportowego „Krajna” w  Sępólnie  Krajeńskim.  
Zdobycie   medalu   w   Mistrzostwach   Polski   jest   znaczącym  sukcesem  dla zawodnika z sępoleńskiego klubu sportowego.         
          Szczególne osiągnięcia  sportowe  powinny być nagradzane  przez  lokalne  samorządy,  ponieważ  stanowią  motywację dla innych  zawodników i zachęcają młodzież do uprawiania sportu.  
          Projekt  uchwały  uzyskał  pozytywną  opinię  Komisji  Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty,   Ochrony   Zdrowia,   Kultury,  Sportu  i  Turystyki   Rady  Miejskiej   w   Sępólnie Krajeńskim.
 
                                     T.T.

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (24 stycznia 2012)
Opublikował: Tomasz Kowalczyk (24 stycznia 2012, 11:28:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1383