Projekt UCHWAŁY Nr XLI /……../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyróżnień i nagród za w


 
 
Projekt

UCHWAŁA Nr  XLI /……../10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
  z dnia 28 stycznia 2010r.
 
     w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.
 
 
      Na podstawie § 3 i §7 uchwały nr XXIV/176/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  25  września  2008r.  w  sprawie  wyróżnień  i  nagród  za wysokie wyniki w  sporcie kwalifikowanym  w  związku  z  art. 37  ust.  4  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005 r.  o  sporcie kwalifikowanym  (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.) uchwala się co następuje:
 
        § 1.  Przyznaje   się   Panu    Damianowi   Wiśniewskiemu   statuetkę  za  osiągnięcia sportowe    wraz   z   nagrodą   pieniężną  w  wysokości  4.000 zł   za zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Europy do lat 23 w podnoszeniu ciężarów  w roku 2009.
 
      §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
      §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
    T.T.                         
 
 
 

                  
 
Uzasadnienie do uchwały  Nr  XLI………/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  28 stycznia 2010r.
 
 
 
 
         Niniejsza uchwała  została podjęta na wniosek MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim z  dnia  05.01.2010r.  w  celu  uhonorowania  zawodników,   którzy   uzyskali  w  roku  2009   bardzo wysokie wyniki sportowe.
         Pan Damian Wiśniewski   jest  reprezentantem   Polski  i  członkiem  kadry   narodowej w  podnoszeniu ciężarów.  W Młodzieżowych  Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Unii Europejskiej oraz w Mistrzostwach Polski Seniorów zdobył I miejsca. 
         Pan  Damian  jest  wychowankiem   MLKS „Krajna”w Sępólnie Krajeńskim,  a obecnie reprezentuje klub „Zawisza” Bydgoszcz.
         Już  sam  fakt,  że  mieszkaniec   Gminy   Sępólno  Krajeńskie  zdobył  złoty   medal  w Mistrzostwach Europy sprawia wielką radość wszystkim, którzy interesują się sportem.   
         Promocja  przez   sport  jest   najlepszą   formą   reklamy   dla   Gminy,  dlatego władze samorządowe uznają za właściwe odpowiednie nagrodzenie zawodnika.
          Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
                                    

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (27 stycznia 2010)
Opublikował: Administrator (27 stycznia 2010, 07:56:19)

Ostatnia zmiana: Administrator (27 stycznia 2010, 08:14:12)
Zmieniono: zmieniono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1294