Proponowany porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na dzień 26 marca 2009 roku, godz. 10,00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul.T.Kościuszki 11 - sala sesyjna im. L.Prądzyńskiego.

Proponowany porządek obrad
XXX  sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
na dzień 26 marca 2009 roku, godz. 10,00
w  Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,  ul.T.Kościuszki 11
-  sala  sesyjna  im. L.Prądzyńskiego.
    

   
 1. Otwarcie sesji
  • stwierdzenie quorum
  •  przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
 3. Informacja Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z działalności w okresie  między sesjami.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie między sesjami.
 4. Składanie interpelacji i zapytań przez radnych
 5. Sprawozdanie   działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2008
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2008r.
 7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi w 2008 roku. 
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian budżetu na 2009 rok
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego  Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”
 9. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania oraz informacje Przewodniczącego Rady o  udzielonych odpowiedziach w formie pisemnej na interpelacje i zapytania  zgłoszone na poprzedniej sesji.
 10. Informacja o działaniach podjętych w okresie między sesjami w zakresie     problematyki poruszanej na poprzedniej sesji RM w  punkcie  „wolne  wnioski”
 11. Wolne wnioski i informacje
 12. Zakończenie sesji

metryczka


Wytworzył: Mirena Frosina (18 marca 2009)
Opublikował: Administrator (18 marca 2009, 15:22:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1602