Informacja na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim dotycząca zarządzania obiektami Gminnego Przedszkola Nr 1 i Gminnego Przedszkola Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz planach i kierunkach działania na przyszłość.

Informacja na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
dotycząca zarządzania obiektami Gminnego Przedszkola Nr 1
i Gminnego Przedszkola Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim
oraz planach i kierunkach działania na przyszłość.


1.Sytuacja obecna.

Obiekty Gminnego Przedszkola Nr 1 oraz Gminnego Przedszkola Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, mimo iż jeden około stu, a drugi czterdziestoletni, są dobrze utrzymane, estetyczne, spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Poddawane są niezbędnym pracom remontowym, unowocześniane, modernizowane.
Przełomem w zmianie ich wizerunku stały się dokonane w 2005r. termomodernizacje. Likwidacja azbestu z pokrycia dachowego, nowa więźba, ułożenie dachówki, docieplenie i okna dachowe w GP Nr 1, usunięcie płyt azbestowych i docieplenie ścian oraz dachu, sukcesywna wymiana wszystkich okien i drzwi, efektowne elewacje w GP Nr 2 - to m.in. efekty tych prac. Kolejne coroczne remonty obejmujące np. wymiany podłóg, adaptacje pomieszczeń, ułożenie chodników, ułożenie płytek ceramicznych na tarasach, schodach itd. - uzupełniają ten pozytywny obraz zmian.

Ważnym czynnikiem określającym aktualny stan techniczny i kierunki działań na kolejne lata są dokonywane corocznie przeglądy budowlane obiektów. Zalecenia i wnioski wynikające z protokołów są, w miarę możliwości, na bieżąco realizowane. Jednym z widocznych efektów tych prac jest np. rozbudowa budynku gospodarczego w GP Nr 1 połączona z wymianą okien, remontem elewacji i ułożeniem tynków zarówno w budynku istniejącym, jak i na ścianach sąsiadujących z terenem przedszkola obiektów. Innym skutkiem jest budowa utwardzonego kostką brukową wjazdu do GP Nr 2, wymiana oświetlenia we wszystkich klasach, czy też oczekująca na realizację z uwagi na warunki pogodowe budowa zadaszonej wiaty na pojemniki ze śmieciami.

Poważnym, niezałatwionym dotąd problemem w GP Nr 1, kilkakrotnie podnoszonym w protokołach przeglądów budowlanych, jest konieczność przebudowy lub likwidacji wąskiej, stromej, drewnianej klatki schodowej. To zadanie nie dość, że przekracza możliwości finansowe przedszkola, jest też znacznym wyzwaniem budowlanym. Być może jego rozwiązaniem byłaby np. budowa zewnętrznej klatki schodowej wykonanej np. ze szkła, stali, aluminium, dopasowanej architektonicznie do istniejącego zabytkowego obiektu. Przy dobrym opracowaniu koncepcyjnym i kolorystycznym mogłoby to nieco zwiększyć przestrzeń użytkową przedszkola i zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym. Jest to jednak kwestia strategicznej decyzji władz Gminy.


2. Plany i kierunki działania na przyszłość.

Plany i kierunki działania wyznaczają głównie zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne. Zaliczają się do nich np.: demografia, rosnące wymagania techniczne, BHP i Ppoż., zmiany w systemie oświaty, czy też wzrastające oczekiwania społeczne. Czasami są to też nasze ambicje i marzenia.

Ważnym zamierzeniem w 2009 roku jest zamysł budowy sali rehabilitacyjnej wraz z zapleczem przy GP Nr 1. To ambitne zadanie o wartości ok. 683 tys. zł, na które jest pełna dokumentacja budowlana wraz z uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę, ma szansę szybkiej realizacji wyłącznie przy wsparciu zewnętrznym. Złożony do Urzędu Marszałkowskiego (środki PFRON) kompletny wniosek o dofinansowanie oczekuje na rozpatrzenie. W marcu b.r. winna być znana odpowiedź. Własne środki, skomasowane z 2008 i 2009r. z budżetu GP Nr 1, w wysokości ok. 70 tys. zł, zaspokajają tylko w części wymagany 50 % udział własny. Jak łatwo wyliczyć, w roku następnym, udział Gminy winien wynieść ok. 271 tys. zł. Gdyby udało się, zgodnie z harmonogramem robót, zrealizować to zadanie do końca 2010 roku, mielibyśmy nie tylko salę rehabilitacji. Obiekt ten mógłby służyć najmłodszym dzieciom z pobliskiej szkoły Nr 1 np. na zawieszone od roku zajęcia korekcyjne. W razie konieczności, przy poważnym zapotrzebowaniu na utworzenie kolejnych grup przedszkolnych, można by zorganizować tam np. 5 –cio godzinny oddział przedszkolny. Warto w tym miejscu odpowiedzieć sobie na pytanie: „Co zrobimy gdy nie uda się zdobyć niezbędnego wsparcia „?  PFRON w roku 2009 otrzymał wyłącznie 40 % niezbędnych środków. Jaką decyzję podejmie nasz samorząd w takiej sytuacji ? Jaką decyzję podejmiecie Państwo, jako Radni, jako Rada Miejska ?

Innym wyzwaniem, ujawnionym już na konkursie na stanowisko dyrektora GP Nr 2 jest budowa wielofunkcyjnej sali przy tym właśnie przedszkolu. Miałaby ona służyć zarówno do realizacji zajęć ruchowych, odbywaniu spotkań z rodzicami, realizacji występów dzieci, a nawet organizacji mini festynów. Kiedyś, jedno z pomieszczeń przedszkola służyło takim celom. Rozbudowa miasta w minionym czterdziestoleciu i idący w ślad wzrost liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, wymusiła zmianę przeznaczenia jednej z największych sal tej placówki. Sądzę, że budowa takiej sali, to wymóg współczesnych czasów.

No i sprawa ostatnia. Nie tak dawno zlikwidowano Filię GP Nr (dawne Przedszkole Nr 3), położone koło Urzędu Miejskiego. Faktem jest, iż malejąca z roku na rok liczba dzieci, funkcjonujący tam w ostatnim roku tylko jeden oddział (na trzy możliwe), no i fatalny stan budynku, decyzję tę całkowicie uzasadniał. Trzeba też podkreślić, iż w przypadku dzieci uczęszczających do przedszkoli, czyli 3-6 letnich, prognozy demograficzne są bardzo krótkoterminowe. Na korzystanie z przedszkoli przemożny wpływ ma sytuacja związana z zatrudnieniem rodziców, zmieniająca się świadomość społeczna, a także możliwości finansowe samorządu. W 2008r., po raz pierwszy od wielu lat, zabrakło miejsc w przedszkolach. Aby temu zaradzić w GP Nr 2, w wyniku uwzględnienia wzrastających potrzeb, powstał kolejny oddział wielogodzinny, a oddział 5 –cio godzinny dzieci sześcioletnich został przeniesiony do zaadaptowanego pomieszczenia w tej placówce. Należy też przypomnieć, iż w naszej Gminie, na prośbę kolejnych grup rodziców, od 3 lat, funkcjonuje bezpłatny oddział 5- cio godzinny, dla dzieci 5 –cio letnich, w GP Nr 1.

Uwzględniając aktualne trendy, informacje prasowe oraz opinie Pań Dyrektorek naszych Przedszkoli o realizowanych już wstępnych zapisach na kolejny rok szkolny, można mieć obawy o zapewnienie miejsc dla wszystkich chętnych w naszych placówkach.

Wszystkie te obawy mogą diametralnie zmienić decyzje rodziców w najbliższych miesiącach. Prawo do wysłania sześciolatków do szkoły, a pięciolatków do przedszkola od 1 września tego roku przewidziane w nowelizowanej ustawie o systemie oświaty, z perspektywą obowiązku odpowiednio od 2012 (dzieci sześcioletnie) i 2011 (dzieci pięcioletnie) roku, jest wielką niewiadomą w tym równaniu. Równie dobrze może oznaczać, że we wrześniu b.r. sześciolatki trafią do szkół, jak i do przedszkoli. Dla tych ostatnich oznaczać to może, że teoretycznie cały rocznik (!) dociąży szkoły, a odciąży przedszkola. Niewątpliwie od 2012 roku, zgodnie z planowanymi zmianami do przedszkoli uczęszczać będzie jeden rocznik mniej (3, 4 i 5 – cio latki pozostaną w przedszkolach). Podejmowanie, więc dzisiaj decyzji np. o budowie przedszkola byłoby, co najmniej pochopne.

Gdyby zaś w okresie przejściowym stało się inaczej, to być może trzeba będzie szukać lokalizacji dla tymczasowej filii. Koniecznością może się stać umiejscowienie dzieci np. w skrzydle ZS Nr 3, która ma w chwili obecnej i będzie mieć w latach następnych, kolejne, narastające pustostany.

Decyzje w tej sprawie będzie można podjąć w maju b.r., po opowiedzeniu się przez rodziców dzieci pięcio i sześcioletnich, o posyłaniu ich bądź do szkoły, bądź do przedszkola.


Opracował;
Dyrektor ZOOS
Marek Tymecki

Sępólno Krajeńskie, 2009-02-13

metryczka


Wytworzył: Zakład Obsługi Samorządowej (25 lutego 2009)
Opublikował: Administrator (25 lutego 2009, 08:17:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1449