Informacja o zewnętrznych środkach finansowych pozyskanych przez Gminę Sępólno Krajeńskie w2007R.


Informacja o zewnętrznych środkach finansowych pozyskanych przez Gminę Sępólno Krajeńskie w 2007r.

 • refundacja zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w Urzędzie Miasta w Sępólnie Krajeńskim z  PFRON, Kwota 39 666,60 zł rozłożona na 18 mc-y trwania umowy pokrycie 100% wartości
 • zakup placu zabaw w Iłowie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu( program .: „Place zabaw dla dzieci – tereny wiejskie”)- kwota 13 420,00 zł, całkowita wartość projektu - 14 880,00 zł 
 • zakup materiałów do budowy chodnika w Włościborzu z funduszu prewencyjnego PZU, kwota  - 2 200,00 zł
 • zakup posiłków jednodaniowych dla uczniów SP w Lutowie od 15 maja 2007 do 15 listopada 2007r (współfinansowanie programu dożywiania młodzieży Maklerzy i sportowcy- łączcie się przy stole!” z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu), kwota 5 000,00 zł całkowita wartość projektu – 6 200,00 zł
 • modernizacja drogi transportu rolnego Wałdowo- Komierowo etap III  dofinansowanie  z WFOGR – 25 500 zł, całkowity koszt inwestycji 68 996,50
 • środki pozyskane z ZPORR  będące dofinansowaniem inwestycji z roku poprzedniego– dofinansowanie budowy wodociągu:174 607,40 zł
 • dofinansowanie budowy kanalizacji:151 271,12 zł
 • zorganizowanie warsztatów  malarskich dla osób niepełnosprawnych – dofinansowanie PCPR 5 000 zł, całkowity koszt zadania 9300,00 zł.
 • organizacja warsztatów muzycznych  dla osób niepełnosprawnych – dofinansowanie PCPR 1 300 zł, całkowity koszt zadania 2680,00zł
 • organizowanie spotkań integracyjnych  dla osób niepełnosprawnych  dofinansowanie  z PCPR 5 500 zł, całkowity koszt zadania 9 250,00 zł
 • organizacja IV Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej ,dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 1997,80 zł  , 100% wartości zadania
 • program: Dzieciom smakuje gdy SDK gotuje dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 3000 zł, całkowita wartość zadania 4 760,00 zł
 • projekt: Nuda na wsi nam nie grozi dofinansowanie z urzędu Marszałkowskiego 2 000,00zł, całkowita wartość zadania 3 700,00 zł
 • projekt: Nasi tez jest cool, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego  2 000,00 zł, całkowita wartość zadania 2350,00 zł
 • projekt: Wakacyjnej nudzie mówimy nie, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 2000,00 zł – 100% wartości zadania
 • projekt: Baw się z nami , dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 4 000,00 zł, całkowita wartość zadania 4 390,00zł
 • projekt:  Z nami spędzisz czas wesoło , pożytecznie i kolorowo,  dofinansowanie z U.M. 5 000,00 zł – 100% wartości zadania
 • projekt: Kultura i tradycja lekiem na agresję dofinansowanie z U.M. 5 000,00 zł, całkowity koszt zadania 5650,00 zł
 • projekt: Na sportowo bawimy się wesoło, dofinansowanie z U.M. – 5 000,00 zł 100% wartości zadania.
 • dofinansowanie ze środków PFRON   na realizacje zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu sportu , kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych kwota dotacji: 3 000,00 zł, całkowita wartość zadania 8 250,00 zł
 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich 2007 –  Krajanie Szlakiem Indian dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego 2 000,00zł, całkowita wartość zadania 5 930,65 zł
 • wykonanie zadań publicznych w zakresie realizacji zadań na rzecz wspierania rodzin  w ramach Kampanii Samorządu Województwa  pn.: „Rodzina naszą wspólną sprawą” Rodzina Krajeńska 2007, dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego: 3100,00 zł, całkowity koszt zadania : 7 339,47 zł
 • dożywianie dzieci młodzieży „Wakacyjny Kocioł Krajan” dofinansowanie Urzędu Wojewódzkiego 2 000,00 zł, całkowita wartość zadania 3 651,09 zł
 • środki uzyskane z Biblioteki Narodowej w Warszawie – 17 580,00 zł
 • środki z Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj- 13 165,07 zł
 • dofinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych w szkołach Gminy Sępólno Krajeńskie,   w I półroczu 2007r., pozyskane z 0,6% rezerwy MEN w wysokości 55.974 zł. – 100% kwoty wnioskowanej. Dotyczy: SP Zboże, ZS Nr 1.
 • dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji lub modernizacji, pozyskane z 0,6% rezerwy MEN w wysokości 10.000 zł – 100% kwoty wnioskowanej. Dotyczy: SP Wiśniewa.
 • dofinansowanie remontów szkół związanych z koniecznością zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, pozyskane z 0,6% rezerwy MEN w wysokości 65.000 zł – 33 % kwoty wnioskowanej. Dotyczy: ZS Nr 3, ZS Lutowo, ZS Wałdowo, SP Wiśniewa, SP Zalesie, SP Zboże.
 • dofinansowanie odpraw dla nauczycieli, pozyskane z 0,6% rezerwy MEN w wysokości 5.196 zł – 7% kwoty wnioskowanej. Dotyczy: ZS Nr 1, ZS Nr 3, ZS Lutowo.
 • dofinansowanie monitoringu wizyjnego w szkołach, pozyskane z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 24.000 zł – 100% kwoty wnioskowanej. Dotyczy ZS Nr 1 i ZS Nr 3.
 • pozyskanie wyposażenia w meble, pomoce dydaktyczne oraz książki do 4 punktów przedszkolnych w ramach programu „Zacznijmy od przedszkola” finansowanego ze środków EFS, w wysokości łącznej 92.000 zł. Przeszkolenie oraz pokrycie 100% kosztów wynagrodzenia dla 4 Pań przedszkolanek w okresie czerwiec – grudzień. Dotyczy świetlic w: Włościborzu, Iłowie, Lutowie i Piasecznie. Zadanie realizowane wspólnie z Referatem Spraw Obywatelskich Gminy.
 • dofinansowanie wypoczynku letniego oraz dożywiania dzieci z terenów wiejskich pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości 5.000 zł – 80% wnioskowanej kwoty. Dotyczy ZS Lutowo.
 • dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w okresie styczeń – czerwiec, pozyskane z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w wysokości 8.000 zł – 100% wnioskowanej kwoty. Dotyczy ZS Nr1.
 • nieodpłatne przekazanie z MEN pomocy dydaktycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu komputerowego i oprogramowania na rzecz dzieci niepełnosprawnych, sfinansowanych ze środków EFS, o łącznej wartości 68.199 zł. Dotyczy GP Nr 1.
 • nieodpłatne przekazanie z MEN pomocy dydaktycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu komputerowego i oprogramowania na rzecz dzieci niepełnosprawnych, sfinansowanych ze środków EFS, o łącznej wartości 225.267 zł. Dotyczy ZS Nr 3.
 • nieodpłatne przekazanie z MEN centrum multimedialnego wraz z oprogramowaniem edukacyjnym do biblioteki szkolnej o łącznej wartości 14.739 zł. Dotyczy ZS Nr 3.
 • nieodpłatne przekazanie z MEN centrum multimedialnego wraz z oprogramowaniem edukacyjnym do biblioteki szkolnej o łącznej wartości 16.345 zł. Dotyczy ZS Wałdowo.
 • nieodpłatne przekazanie z MEN centrum multimedialnego wraz z oprogramowaniem edukacyjnym do biblioteki szkolnej o łącznej wartości 16.345 zł. Dotyczy ZS Lutowo.
 • nieodpłatne przekazanie z MEN multimedialnej pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 60.000 zł. Dotyczy SP Wiśniewa.
 • nieodpłatne przekazanie z MEN multimedialnej pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 60.000 zł. Dotyczy SP Zboże.
 • nieodpłatne przekazanie z MEN multimedialnej pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 68.162 zł. Dotyczy SP Zalesie.
 • dofinansowanie zakupu zmywarek dla szkół i przedszkoli otrzymane z OPS w Sępólnie Krajeńskim w wysokości po 4.400 zł na każdą placówkę. Dotyczy: ZS Nr 1, ZS Lutowo, ZS Wałdowo, SP Wiśniewa, SP Zboże, SP Zalesie, GP Nr 1, GP Nr 2.
 • dotacja celowa na dofinansowanie  gmin w celu realizacji programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”  dofinansowanie w wysokości 716 381,00 zł
 • organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej dotacja z PEFRON  - 4 400,00zł 
 
RAZEM: 2 040 515,71

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (25 sierpnia 2008)
Opublikował: Administrator (25 sierpnia 2008, 11:00:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1847