PROJEKT UCHWAŁY NR XX/ /08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM


UCHWAŁA NR XX/ /08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 maja 2008 r.


        w sprawie sprzedaży gruntów przy ul. Chopina w Sępólnie Krajeńskim


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje :


 1. § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, położonych na terenie miasta Sępólna Kraj. oznaczonych w ewidencji geodezyjnej jako:
  - działka nr 433/10 o pow. 1278 m2 położona przy ulicy Chopina, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 26580 - stanowiąca własność Gminy Sępólno Krajeńskie.
  - działka nr 433/11 o pow. 1387 m2 położona przy ulicy Chopina, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 26581 - stanowiąca własność Gminy Sępólno Krajeńskie.
  - działka nr 429/1 o pow. 1568 m2 położona przy ulicy Chopina, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 26583 - stanowiąca własność Gminy Sępólno Krajeńskie.
  - działka nr 430/1 o pow. 1742 m2 położona przy ulicy Chopina, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 26584 - stanowiąca własność Gminy Sępólno Krajeńskie.
 2. § 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 3.  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz CyganekUzasadnienie do uchwały nr XX/ /08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008 r.


    Wymienione w uchwale nieruchomości położone przy ulicy Chopina stanowią własność Gminy Sępólno Krajeńskie. Zostały wydzielone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targowa i Chopina - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Przeznaczone do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (29 maja 2008)
Opublikował: Administrator (19 maja 2008, 10:53:08)

Ostatnia zmiana: Administrator (19 maja 2008, 12:10:51)
Zmieniono: poprawiona stylistyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1798