Projekt uchwały - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

Projekt

UCHWAŁA NR XI / /07
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia 2007r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1484 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1

Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2007 r.
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XI / /07
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2007 r.Podjęcie uchwały jest niezbędne celem realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii.
Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej z dnia 16 sierpnia 2007 r. Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

I.F.

Pobierz - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 (450kB) word

metryczka


Wytworzył: Izabela Fröhlke (21 sierpnia 2007)
Opublikował: Marek Chart (21 sierpnia 2007, 10:45:56)

Ostatnia zmiana: Administrator (21 sierpnia 2007, 12:34:11)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1646