Projekt OŚWIADCZENIE Nr 1/2017 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 lutego 2017 r. do SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w sprawie ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Projekt

Sępólno Krajeńskie 22.02.2017 r.

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej


OŚWIADCZENIE Nr 1/2017
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 lutego 2017 r.

do  SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
w sprawie ograniczenia liczby kadencji
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie §26 ust. 2 pkt 3 oraz §57 ust. 1 uchwały Nr IX/65/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Nr 99 poz. 1452 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim zajęła stanowisko w sprawie proponowanych zmian w zakresie prawa wyborczego w wyborach samorządowych,  o następującej treści:
Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim wyraża zaniepokojenie forsowanymi w przestrzeni publicznej propozycjami zmian funkcjonowania samorządów w zakresie ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Największą władzę każdej lokalnej społeczności stanowią jej mieszkańcy. Wprowadzenie przepisów ograniczających liczbę kadencji odbierze mieszkańcom możliwość pełnego decydowania o własnych sprawach, która jest istotą prawdziwego samorządu. Spowoduje trwałe ograniczenie czynnego prawa wyborczego mieszkańców, uniemożliwiając im dokonywanie wyboru także tych kandydatów, których dobrze oceniają,  którzy sprawdzili się przez kilka kadencji i którzy dzięki swojej wiedzy oraz doświadczeniu dobrze służą lokalnej społeczności.
W ocenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim wprowadzenie limitu kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast byłoby trwałym pozbawieniem biernego prawa wyborczego osób, które aktualnie piastują swój mandat po raz kolejny. Poza przypadkiem zagrożenia podstawowych wartości konstytucyjnych, przepisy w tym zakresie powinny być nowelizowane jedynie w drodze zmiany Konstytucji RP. Ponadto natychmiastowe wprowadzenie proponowanych uregulowań prowadziłoby do złamania zasady mówiącej, że prawo nie działa wstecz.  
Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast  podlegają stałej kontroli  ze strony m.in.: rad miast i gmin, wojewodów, NIK, UKS, RIO, CBA, SKO, ale przede wszystkim w trakcie kadencji podlegają społecznej ocenie i kontroli dokonywanej przez mieszkańców a po upływie kadencji już jako kandydaci podczas wyborów podlegają weryfikacji dokonywanej  przez mieszkańców danej lokalnej społeczności.  
Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim popiera dalsze obniżenie progu wymaganego do odwoływania w drodze referendum organów jednostek samorządu terytorialnego wyłonionych w wyborach bezpośrednich.
Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim jest przeciwna dokonywaniu zmian w przepisach prawa wyborczego, polegających na ograniczeniu możliwości kandydowania w wyborach samorządowych wyłącznie kandydatom zgłoszonym przez partie polityczne, ponieważ polskie samorządy nie są i nie powinny być partyjne.


Do wiadomości:
1)    Prezydent RP;
2)    Premier RP;
3)    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość;
2)    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska;
3)    Klub Poselski Kukiz'15;
4)    Klub Poselski Nowoczesna;
5)    Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska (22 lutego 2017)
Opublikował: Administrator (22 lutego 2017, 10:12:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243