Protokół Nr 46/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 29 września 2008r.


Protokół Nr 46/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 29 września 2008r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
 
1.     Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski    
2.     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim – Izabela
        Frohlke – Zalewska
3.     Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej – Sylwia Ostrowska
 
 
 
Posiedzenie otworzył Zastępca Przewodniczącego Komisji, Pan Roman Porożyński, który poinformował, że dzisiejsze posiedzenie ma na celu zakończenie całokształtu spraw związanych z rozpatrzeniem dwóch skarg Pani Wiesławy Kowalczyk. 
 
- Komisja, celem uzupełnienia zgromadzonej w toku rozpatrywania skarg dokumentacji – zwróciła się o sporządzenie notatki przez odpowiedniego pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa dotyczącego akceptacji bądź odmowy przez Panią Wiesławę Kowalczyk z korzystania z przyznanego jej lokalu mieszkalnego w Wałdowie.      
Burmistrz wyjaśnił, że wraz z zawiadomieniem o przyznaniu lokalu mieszkalnego Pani Kowalczyk otrzymała do podpisania projekt umowy najmu lokalu. Referat GK i R. skieruje dodatkowe pismo do skarżącej, aby opowiedziała się w ciągu 14 dni, czy zamierza bądź nie zagospodarować wskazany lokal mieszkalny.
 
- Komisja, w związku z faktem dalszego generowania pism i oświadczeń przez skarżącą zwróciła się o wyjaśnienie, w jakim trybie można definitywnie zakończyć korespondencję z Panią Kowalczyk.  Pani Ostrowska stwierdzila, że obecnie praktycznie nie ma podstaw do takiego działania, OPS nie posiada żadnych badań lekarskich skarżącej, ani też w żaden sposób nie może zmusić administracyjnie skarżącej do przeprowadzenia tego rodzaju badań.
 
- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała Komisję, że skarżąca nie uzyska przedłużenia pobytu w schronisku, w którym obecnie zamieszkuje. Nadmieniła, że jako Dyrektor nie posiada podstaw prawnych, aby doprowadzić do przedłużenia pobytu skarżącej. Dodała ponadto, że obecnie praktycznie każde zapytane schronisko odmawia przyjęcia skarżącej, posiadając informacje o jej konfliktowym charakterze.
Pani Frohlke podkreśliła ponadto, że OPS pomógł skarżącej już dotychczas w wystarczającym zakresie, działając przy tym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
 
     Komisja, podsumowując, jednogłośnie stwierdziła, że należy dążyć do jak najszybszego zakończenia sprawy Pani Kowalczyk w odpowiednim trybie prawnym
 
 
 
     Po wyczerpaniu tematu posiedzenia Pan Porożyński zakończył posiedzenie.
 
 
 
                                                              Zastępca Przewodniczącego Komisji     
                                                                          Roman Porożyński
 
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (29 września 2008)
Opublikował: Administrator (8 grudnia 2008, 10:21:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 858