Protokół Nr 4/06

Protokół Nr 4/06
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 12 grudnia 2006r.


Protokół zawiera analizę funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej od. Godz. 10.00 dnia 12 grudnia 2006r. Wyjaśnień Komisji udzielali Dyrektor ZOOS Zbigniew Tymecki, księgowa ZOOS oraz kadrowa ZOOS.

Poniższych ustaleń dokonano po analizy dokumentacji znajdującej się w ZOOS oraz po zapoznaniu się z odpowiednimi wyjaśnieniami. Komisja stwierdziła, co następuje:

Subwencja oświatowa na funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 3 na 2007r. została naliczona w prawidłowy sposób – zgodnie z obowiązującym algorytmem. Naliczona kwota dotacji wynosi 2.410.146zł. natomiast zaplanowane koszty działania szkoły, wg obecnego stanu kadrowego, na 2007. rok wynoszą 2.488.677zł. Z powyższego wynika niedobór w kwocie 78.531zł.

Komisja, po przeanalizowaniu przewidywanych wydatków szkoły stwierdziła możliwości pozyskania oszczędności, zawarte w poniższych propozycjach:


1. Należy przeanalizować zasadność tworzenia klas integracyjnych w Szkole Podstawowej.
2. Należy zachować w miarę równy podział liczebny uczniów w klasach w Gimnazjum. (realna możliwość oszczędności – 15 godzin). Istnieje potrzeba przeanalizowania utworzenia 17 – osobowej klasy w Gimnazjum (4 istniejące klasy można podzielić w ten sposób, aby podział uczniów w poszczególnych klasach był w miarę równomierny).
3. Przy tworzeniu arkusza organizacyjnego szkoły istnieje konieczność zachowania drogi służbowej (wizytator, Dyrektor ZOOS, organ prowadzący szkołę)
4. Istnieje konieczność przedstawienia uzasadnienia utrzymywania dwóch etatów w świetlicy (przy 71 uczniach uprawnionych do dowozu – wysokość etatu jest nieproporcjonalna w porównaniu do innych placówek szkolnych ).
5. Należy wyjaśnić zasadność utrzymania dwóch stanowisk Zastępców Dyrektora
6. Istnieje konieczność dokonania analizy wymiaru zniżek godzin dla Dyrektora i jego dwóch zastępców.

Powyższe propozycje – ich ewentualna realizacja może w znacznym stopniu przyczynić się do zniwelowania niedoboru Finansowego Zespołu Szkół Nr 3.


Przewodnicząca Komisji
Wiesława Grochowska

protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (12 grudnia 2006)
Opublikował: Tomasz Dix (20 lutego 2007, 13:30:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 942