Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Kraj.

Sępólno Kraj. 2007-08-03

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie:
wniosek Zakładu Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o.o. ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz, działającego z upoważnienia  Gminy Sępólno Kraj. ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chojnickiej, Bergera, Matejki, BOWID, Bema, Pokrzywnickiego i Broniewskiego w Sępólnie Kraj. na działkach o nr 235,  236, 239, 242, 243, 246, 249, 237/1, 256, 161, 162/1, 162/2, 349, 345/2, 346, 348, 258, 255, 254, 253, 252, 251, 231, 230, 208/1, 208/2, 208/3, 207/2, 206, 205, 203, 204, 202, 201, 200, 199, 198, 308, 307, 306, 305, 304, 296, 295, 294, 293, 292, 287, 286, 285, 260/3, 278/3, 275, 268, 267, 266, 265, 264, 260/1, 207/1, 257, 259, 262, 261, 250, 248, 247, 245, 244, 241, 240, 234, 233, 216/1, 217/1, 217/2, 219, 221, 223, 225, 227, 232/2, 186, 187, 196/2, 197, 309, 406/2, 407, 411, 453, 421/2, 419, 418, 417, 416, 413/1, 413/3, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 368, 354, 355, 356, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 319, 322, 406/1, 406/2, 405, 404, 398, 393, 392, 391, 382,381, 380, 358/1, 323/5, 343/2, 323/3, 323/1, 313, 420, 384, 280, 463, 464, 322, 366, 367, 369, 370, 371, położonych w obrębie nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
 

W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji pok. Nr 7 C.

                                                    Z up. Burmistrza
                                                    inż. Bożena Mikicka
                                                    Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
                                                    Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (3 sierpnia 2007)
Opublikował: Barabach Małgorzata (3 sierpnia 2007, 12:38:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 893