Zawiadomienie o wydanej decyzji - budowa wodociągu przy ul. Chojnickiej

 


Irg. 7624/5/07                                                                  Sępólno Kraj. 2007-02-05

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego


Zgodnie z art. 46a  ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627, z późn. zmianami) a także art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia, że w dniu 05-02-2007r.. na wniosek Gminy Sępólno Krajeńskie
została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa przewodu wodociągowego w ulicy Chojnickiej w Sępólnie Krajeńskim na działkach o numerach ewidencyjnych: 554/1, 554/2, 599, 597 i 598 obręb 1

Na podstawie art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami) strony mogą wnieść odwołanie za pośrednictwem tut. Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji inż. Bożena Mikicka, pokój nr 7b, tel. (0-52) 389 42 38


                                                  Z up. Burmistrza
                                                  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
                                                  Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji
                                                  inż. Bożena Mikicka

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (5 marca 2007)
Opublikował: Bożena Mikicka (5 marca 2007, 12:02:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1190