Uchwała nr NR XLIII/339/06 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2006

 
Uchwała nr NR XLIII/339/06
Rady Miejskiej
z dnia 25 maja 2006

w sprawie zmian budżetu na 2006 rok

Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Sumę dochodów w kwocie 27 262 351 zł
-zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 1) 165 036 zł
-dochody po zmianie wynoszą 27 427 387 zł
W tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

4 953 610 zł
2. Sumę wydatków w kwocie 27 682 351 zł
-zwiększa się o kwotę(zgodnie z załącznikiem Nr2) 165 036 zł
-wydatki po zmianie wynoszą 27 847 387 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 420 000 zł

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu
      Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
                                                              
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz


Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XLIII/339/06
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 maja 2006 roku

Sumę dochodów zwiększa się o kwotę 165 036 zł

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I-3011-10/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku wprowadza się zwiększenie planu dotacji w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415, o kwotę 166 936 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
W związku aneksem do umowy najmu pomieszczeń gastronomicznych w ZS Nr 3  zmniejsza się plan dochodów w dziale 801, w rozdziale 80101  o kwotę 1 900 zł (równowartość podatku od nieruchomości za ww. pomieszczenia, który podmiot prowadzący stołówkę będzie opłacać sam).
Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 165 036 zł
Zgodnie z powyższą decyzją wprowadza się zwiększenie planu wydatków w dziale 854, w rozdziale 85415, na paragrafie 3240 – Stypendia dla uczniów, w kwocie 166 936 zł.

W dziale 757, w rozdziale 75704, na paragrafie 8020, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74 681 zł w związku z dokonaną spłata pożyczki przez ZGK sp. z o. o.. Pozyskane środki przeznacza się na:

- budowę  wodociągu w miejscowości Wiśniewka, w kwocie 61 181 zł, zmianę tę wprowadza się w dziale 010, w rozdziale 01010, na paragrafie 6050,

-wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową trzech studni odgazowujących kwatery składowania odpadów, w kwocie 10 000 zł zmianę te wprowadza się w dziale 900, wprowadzając rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, paragraf 6050,

-zwiększenie planu wydatków  w dziale 754, w rozdziale 75414, na paragrafie 4210 i 4300 o  kwotę 2 000 zł  w związku z koniecznością zakupu niezbędnego sprzętu wynikające z zagrożenia „ptasią grypą”,

- zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów 60-lecia tejże instytucji  w kwocie 1 500 zł, zmianę tę wprowadza się w dziale 921, w rozdziale 92116, na paragrafie 2480.  

Dokonuje się zmiany w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków zaplanowanych na budowę pola namiotowego (Dział 630, rozdział 63003) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy hali widowiskowo-sportowej (Dział  926, rozdział 92601).
Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 i 854 zgodnie z załącznikiem.

          Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację.

U.L.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Zał. Nr 1 i 2 - Zmiany dochodów i wydatków budżetowych
  pobierz >> (57kB)

Zał. Nr 4 - Planowane zadania inwestycyjne przez Gminę Sępólno Kraj. w 2006 roku
  pobierz>> (34kB)

Zał. Nr 10- Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne
  pobierz >> (21kB)Wytworzył: Ewa Marzec (25 maja 2006)
Opublikował: Milena Kujawa (1 czerwca 2006, 11:18:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 896

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij