Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne

NIK Delegatura w Bydgoszczy wystąpienie pokontrolne- wykonywania zadań z zakresu Gospodarki Komunalnej

NIK Delegatura w Bydgoszczy wystąpienie pokontrolne- wykonywanie zadań z zakresu Gospodarki Komunalnej [...]

Kontrola

[...]

Projekt wystąpienia pokontrolnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt wystąpienia pokontrolnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2013r. w zakresie realizacji zadań dot. utrzymania grobów i cmentarzy wojennych [...]

Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie w sprawie kontroli w zakresie projektu nr Z/2.04/III/3.2/277/05 pn.: "Budowa sieci kanalizacji snitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie - Kawle - etap VII"

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie kontroli w zakresie projektu nr Z/2.04/III/3.2/277/05 pn.: "Budowa sieci kanalizacji snitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie - Kawle - etap VII" [...]

Kontrola archiwum zakładowego przeprowadzona w dniu 11 czerwca 2008 r.

Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Sępólnie Krajeńskim Nr 4021-23/2008 pobierz [...]

Kontrola podatkowa przeprowadzona w okresie od 12 marca do 5 maja 2008r.

      Protokół z przebiegu kontroli podatkowej prowadzonej w ramach postepowania kontrolnego. pobierz [...]

Kontrola gospodarki finansowej Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

          Wystapienie pokontrolne kontroli gospodarki finansowej Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. [...]

Kontrola z etapu realizacji przedsięwzięcia w ramach umowy z WF przeprowadzonej w dniu 29 lutego 2008 r.

Protokół z kontroli z etapu realizacji przedsięwzięcia w ramach umowy z WF umowa nr PB07052/OA-bsc z dnia 19.12.2007r [...]

Kontrola w zakresie wyskokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę a wielkość wydatków faktycznie ponoszonych na realizację zadań oświatowych przeprowadzona w dniach od 17.10.2007 do 13.11.2007

          Wystapienie pokontrolne kontroli w zakresie wyskokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę a wielkość wydatków faktycznie ponoszonych na realizację zadań [...]

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w dniach 15-16 października 2007 r.

Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy po przeprowadzonej kontroli w dniach 15 i 16 10.2007r [...]

Kontrola realizacji przedsięwzięcia w ramach umowy z WF. przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 2007 r.

Protokół z kontroli na etapie realizacji przedsięwzięcia w ramach umowy z WF umowa Nr PB06100/OA-wnc z dnia 15-11-2006r. [...]

Kontrola archiwum zkładowego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzona w dniu 22.02.2005 przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Kontrola archiwum zkładowego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzona w dniu 22.02.2005 przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.   [...]

Kontrola archiwum Urzędu Stanu Cywilnego przeprowadzona w dniu 22.02.2005 przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Kontrola archiwum USC przeprowadzona w dniu 22.02.2005 przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy [...]

Kontrola przeprowadzona w dniach 25.10.2004-14.02.2005 przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy

Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sępólnie Krajeńskim. ____________________________________________________________________________   Na  stronie 55 [...]

Kontrola przeprowadzona w dniach 10,11,21.01.2005 przez Państwową Inspekcję Pracy

Kontrola przeprowadzona w dniach 10,11,21.01.2005 przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie przestrzegania prawa pracy i bhp w Urzędzie Miejskim w Sępólnie [...]

Kontrola przeprowadzona w dniach 7-22.10.2004

Protokół z kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim. ________________________________________________________________________________ [...]

Kontrola przeprowadzona w dniach 17-18.11.2003

w zakresie: przestrzegania procedury taryf opłat za wodę i ścieki w Sępólnie Krajeńskim. ______________________________________________________________________________________ Protokoły z kontroli zewnętrznych są dostępne w Urzędzie [...]

Kontrola przeprowadzona w dniach 14.04-27.05.2003

w zakresie: prawidłowości udzielania przez wojewodów dotacji gminom na dofinansowanie wypłat mieszkaniowych oraz przyznawania dodatków mieszkaniowych przez gminy i dokonywanie ich wypłat w 2002 [...]

metryczka