Protokół Nr 73/06

Protokół Nr 73/06
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 17 sierpnia 2006r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz zaproszony gość Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Jerzy Kołsut.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Cyganek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
  2. Przeprowadzenie wizytacji na cmentarzu komunalnym.
  3. Zapoznanie się z informacją w sprawie bieżącej ewidencji miejsc pamięci narodowej.
  4. Wolne wnioski i zakończenie.
     
                W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie. 

Ad. 2. Komisja udała się na cmentarz komunalny przy ulicy Komierowskiej celem przeprowadzenia wizytacji jego bieżącego funkcjonowania.  
 
Wyjaśnień Komisji udzielał administrator cmentarza Pan Adam Grabowski.
 
Na wstępie Komisja stwierdziła fakt wywieszenia regulaminu cmentarza przed obiektem.
Komisja nastepnie zapoznała się się z całym obszarem cmentarza.
W rozmowie, podczas wizytacji obiektu Pan Grabowski przedstawił Komisji zamierzenia dotyczące zwiększenia funkcjonalności cmentarza tj. przede wszystkim mozliwość umiejscowienia sektora grobów piętrowych. Komisja ukierunkowała Pana Grabowskiego tj. wskazała, iż o podjęcie decyzji w tej sprawie powinien zwrócić się pisemnie do Urzędu Miejskiego, do Referatu Gospodarki Komunalnej.
 
Komisja podczas wizytacji cmentarza nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w jego administrowaniu, jedynym mankamentem – o czym poinstruowano Pana Grabowskiego – jest fakt występowania na cmentarzu tzw. słupków granicznych, oddzielających poszczególne parcele. Komisja zaleciła usunięcie tychże słupków. 
 
 
Ad.3. Komisja uzyskała informację od Pana Kołsuta, iż wszelkie niedociągnięcia w zakresie prowadzenia ewidencji miejsc pamięci narodowej zostały usunięte,  dotyczy to w szczególności prawidłowego uregulowania ewidencji miejsca pamięci narodowej w Lutowie jak i w Sępólnie Kraj. naprzeciw przystanku PKS.
 
Komisja, przeglądając dokumentacje ewidencyjną z w/w zakresu zwróciła Panu Kołsutowi uwagę na konieczność uaktualnienia danych, dotyczy m.in. zmiany nazewnictwa (przykład – w ewidencji funkcjonuje nazwa „GS” w Komierowie, tymczasem taki podmiot już nie istnieje). 
 
Komisja, po zapoznaniu się z całością dokumentacji, obejmującą ewidencję miejsc pamięci narodowej, oraz po uzyskaniu wyjaśnień Pana Kołsuta nie wniosła zastrzeżeń do prowadzenia tejże dokumentacji (wskazując tylko konieczność uaktualnienia danych j/w). 

Ad.4. W wolnych wnioskach Pan Cyganek poinformował, iż prawdopodobnie w najbliższym czasie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Handlu celem zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2006r. 
 
 
            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie. 

Przewodniczący Komisji
Tomasz Cyganek

protokołował:
Tomasz Dix


Wytworzył: Tomasz Dix (17 sierpnia 2006)
Opublikował: Tomasz Dix (7 września 2006, 09:28:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 980

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij