Protokół 63/06

Protokół Nr 63/06
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 16 lutego 2006r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość:

  1. Skarbnik Gminy Urszula Lange

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Cyganek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 
  2. Analiza wykonania wydatków budżetowych w zakresie realizacji poboru należności podatkowych za 2005r.
  3. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
 
Ad.2. Komisja dokonała szczegółowej analizy materiałów przygotowanych przez Panią Skarbnik Gminy w zakresie:
- ogólnej skali umorzeń podatków lokalnych za 2005r.
- porównania umorzeń podatków za rok 2005r. z latami ubiegłymi.
-  wysokości kwot umorzeń przypadających na poszczególne poszczególne podatki.
 
(wykazy umorzeń stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
Pani Skarbnik poinformowała, iż w umorzeniach podatków od osób fizycznych nastąpiła tendencja spadkowa ( w 2004r. kwota umorzeń wyniosła 11tys.zł. a w 2005r. 5,8tys.zł.) Nadmieniła, iż w/w umorzenia w przeważajacych przypadkach sa spowodowane zaistnieniem zdarzeń losowych takich jak śmierć w rodzinie bądź klęska żywiołowa. 
 
Umorzenia podatków dla osób bedących przedsiębiorcami wyniosły w 2004r. 2,6tys.zł. natomiast w 2005r. 6,2tys.zł. Dodała, iż tendencja zwyzkowa w tym zakresie spowodowana jest obowiązkowym umorzeniem gruntów pod jeziorami (zaległości obejmuja lata 2002-2004).
 
Komisja, po wyjaśnieniach Pani Skarbnik, nie wniosła zastrzeżeń do przygotowanych materiałów i przyjęła je do wiadomości. 
 
 
Pan Herder podniósł temat wysokości kwot umarzanych z tytułu zaistnienia zdarzeń osowych. Jego zdaniem umarzenie z tego tytułu całości jednej raty podatku nie jest do końca sprawiedliwe, raty płacone przez podatników posiadają bowiem dużą rozpiętość kwotową.
Zaproponował, aby w przypadku zdarzeń losowych umarzać 1 ratę podatku ale nie w wyższej wysokości kwotowej niż 15% zasiłku pogrzebowego.
Pan Cyganek, nawiązując do umorzeń zasugerował, aby wszystkie umorzenia powyżej kwoty 500zł. (wyłączając zdarzenia losowe) kierować do zaopiniowania przez Komisję Budżetu i Handlu. Ponadto jeśli umorzenie związane jest z produkcja rolną, to opinie w tej sprawie powinna ponadto wyrazić Komisja Rolnictwa.
 
Komisja przystąpiła następnie do głosowania nad w/w wnioskami.
   
- . Komisja jednogłośnie opowiedziała się za kierowaniem do zaopiniowania przez Komisję Budżetu i Handlu wszystkich wniosków przedsiebiorców o umorzenia powyżej kwoty 500zł. i do Komisji Rolnictwa wszystkich wniosków związanych z produkcją rolniczą powyżej kwoty 250zł.
- Komisja jeddnogłosnie ustaliła, iż drugi z wniosków rozważy ponownie na swoich kolejnych posiedzeniach
 
Komisja zobowiązała również Panią Skarbnik Gminy do przygotowania na następne posiedzenie Komisji wykazu procentowego rozbicia umorzeń przypadającego na poszczególne podatki lokalne.
 
 
 
Ad.3. W wolnych wnioskach Przewodniczący Komisji zapoznał jej członków z projektem odpowiedzi Komisji w sprawie konfliktu w Szkole Podstawowej w Zalesiu. Komisja jednogłośnie zaakceptowała projekt przygotowanego pisma.
Komisja postanopwiła ponadto, iż w przyszłym miesiącu odbędzie kolejne posiedzenie, podczas którego dokona analizy sprawozdań finansowych jednostek ochotniczych straży pożarnych za 2004 i 2005r. w zakresie rozliczenia dotacji Gminy przekazanej na działalność w/w jednostek.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący zakończył obrady.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Cyganek

protokołował:   
Tomasz Dix


Wytworzył: Tomasz Dix (16 lutego 2006)
Opublikował: Tomasz Dix (25 kwietnia 2006, 13:20:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 916

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij