Protokół Nr 59/2005

Protokół Nr 59/06
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 10 stycznia 2006r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej UM Barbara Kaplar.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Cyganek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.   
 2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji
 3. Przeprowadzenie kolejnych czynności w sprawie wniosku Pana Sowińskiego.
 4. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2006r.
 5. Wizytacja kotłowni miejskiej przy ul. Przemysłowej.
 6. Wolne wnioski i zakończenie. 

 W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie. 

Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół Nr 58/05 ze swojego ostatniego posiedzenia w dniu 7 grudnia 2005r. 

Ad.3. Komisja przystąpiła do przeprowadzenia dalszych czynności w sprawie wniosku Pana Sowińskiego dotyczącego kosztów przeprowadzenia remontu posesji w Zalesiu związanego z wybuchem gazu.
Komisja zwróciła uwagę szczególnie na dwie sprawy:

 1. Umowę na dostarczanie prądu do budynku w Zalesiu.
  Stwierdzono, iż umowa, na podstawie której podejmowano dotychczasowe ustalenia dotyczy dostarczania prądu do świetlicy i sklepu a nie do mieszkań prywatnych. Wobec powyższego ta umowa nie może być brana pod uwagę przy udzielaniu odpowiedzi Panu Sowińskiemu.
  Pani Kaplar nadmieniła, iż wszyscy mieszkańcy posiadają indywiidualne umowy na dostarczanie prądu.
  Komisja następnie odniosła się do prawdopodobieństwa zainstalowania w budynku instalacji trójfazowej. Komisja stwiedziła, iż zgodnie z odpowiednimi zapisami , wiarygodnego protokołu Zakładu Energetycznego, instalacja trójfazowa doprowadzona jest tylko do sklepu, nie posiadają jej natomiast mieszkania prywatne.
 2. Remonty (powierzchnie tynkowania) poszczególnych ścian w budynku.
  Pan Gugnacki poinformował, iż Pan Sowiński w dalszym ciągu kwestionuje ustalenia wynikające z kosztorysu remontu ścian, tj. twierdzi iż np. wyremontowana została ściana, która nie nadawała się do remontu.

Pan Cyganek stwierdził, iż jego zdaniem Komisja dokonała wszystkich możliwych do przeprowadzenia czynności w sprawie wniosku Pana Sowińskiego tj. uzyskała stosowne wyjaśnienia, przeprowadziła wizję lokalną, dokonała pomiarów spornych ścian.           
Powyższe zdanie poparł Pan Wagner. Nadmienił ponadto, iż podczas wizji lokalnej Pan Sowiński nie nie wnosił żadnych zastrzeżeń do czynności dokonywanych przez Komisję. Pan Herder natomiast stwiedził, iż sprawy Pana Sowińskiego nie należy jeszcze kończyć. 

Ostatecznie Komisja ustaliła, iż celem ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości przeprowadzi jeszcze raz wizję lokalną budynku w Zalesiu, podczas ktorej dokona szczegółowego pomiaru wszystkich wyremontowanych ścian. Ustalono, iż w wizji lokalnej będzie również uczestniczył pracownik Zakładu Robót Publicznych, który nadzorował przeprowadzenie remontu Pan Jerzy Lutowski.

Ad.4. Komisja zatwierdziła, po złozeniu propozycji przez poszczególnych jej członków, plan pracy na 2006r. w ponizszej wersji:

 1. Styczeń – wyjazdy slużbowe Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej
  • wizyta w kotłowni miejskiej
  • wizyta w Zespole Szkół w Wałdowie
 2. Luty      - umorzenia podatkowe za 2004 i 2005r.
 3. Marzec  - rozliczenie dotacji gminnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 2004 i 2005r.
 4. Kwiecień – analiza realizacji wykonania budżetu Gminy za 2004r.
 5. Maj         - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 6. Czerwiec  - Zakład Robót Publicznych po reorganizacji – świadczenia pracownicze.
 7. Lipiec   - przerwa urlopowa
 8. Sierpień – cmentarz komunalny
  • dokumentacja miejsc pamięci narodowej
 9. Wrzesień – wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2005r.
 10. Październik – dotacja gminna dla MLKS „Krajna”
 11. Listopad – projekt budzetu Gminy na 2006r.
 12. Rozliczenie dotacji Gminy dla Organizacji Pozarządowych. 

Komisja ponadto będzie rozpatrywać na bieżąco wszystkie sprawy wpływające na jej posiedzenia skierowane do rozpatrzenia wg kompetencji.

Ad.5. Komisja dokonała wizji lokalnej kotłowni miejskiej przy ul. Przemysłowej.
Wyjaśnień udzielał Komisji Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Pan Dariusz Krakowiak.
Pan Krakowiak poinformował, iż obecnie kotłownia działa bez zastrzeżeń. Modernizacja kotłowni została przeprowadzona zgodnie z planem, zostały zamknięte wszelkie rozliczenia z
tego tytułu z wykonawcą. Funkcjonowanie kotłowni w dalszym ciągu podlega nadzorowi wykonawcy. Poszczególne urządzenia posiadają odpowiednie gwarancje, np. na kotły gwarancja wynosi 1,5 roku a na linię technologiczną 3 lata. Nadmienił, iż zabezpieczeniem na wypadek nieprzewidzianej awarii kotłów jest posiadanie na stanie sprawnego ogrzewania gazowego. 
Dodał, iż jeśli chodzi o pożyczkę zaciągnietą na modernizację kotłowni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska to przewidywany czasokres jej spłaty wynosi 5 lat, z tym że istnieje możliwość umorzenia pozostałej kwoty po upływie 3,5 lat – jeśli zostaną spełnione odpowiednie kryteria. 
Pan Krakowiak poinformował Komisję również, w związku z nie wpełni wykorzystana mocą kotłowni o intencji rozważenia możliwości rozszerzenia liczby odbiorców ciepła.  
Modernizacja spowodowała zmniejszenie strat w przesyle ciepła, straty spadły średnio około 10%. Obecnie na stanie kotłowni zgromadzony jest zapas słomy wystarczający na dwa lata. Obsługę działania kotłowni zabezpiecza trzech pracowników. 

Komisja przyjęła powyższe wyjaśnienia do wiadomości, stwierdzając jednocześnie iż funkcjonowanie zmodernizowanej kotłowni nie budzi zastrzeżeń.  

Ad.6. W wolnych wnioskach Komisja podjęła temat funkcjonowania całodobowej obsługi medycznej w ZDL „Bonus".

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Cyganek

protokołował:
Tomasz Dix


Wytworzył: Tomasz Dix (10 stycznia 2006)
Opublikował: Tomasz Dix (3 lutego 2006, 10:45:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 901

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij