Protokół Nr 51/2005

Protokół Nr 51/2005
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 14 lipca 2005r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość: Kierownik Referatu Finansowego UM Pani Ewa Marzec.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Cyganek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku
  2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji
  3. Analiza realizacji wydatków jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Kraj. za I półrocze 2005r.
  4. Omówienie spraw zamiany gruntów pomiędzy Gminą a Państwem Środeckimi w Sikorze
  5. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek przyjęto jednogłośnie, Przewodniczący stwierdził jednocześnie wymagane quorum, co oznacza iż wszelkie ustalenia podejmowane na posiedzeniu są wiążące.

Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół Nr 50/2005 ze swojego posiedzenia w dniu 20 czerwca 2005r.

Ad.3. Kierownik Referatu Finansowego Pani Ewa Marzec zapoznała Komisję z wykonaniem budżetów sołectw i osiedli miejskich za I półrocze 2005r. (informacja zawierająca wydatki poszczególnych jednostek, stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Pan Marzec omawiając wydatki, poinformowała iż związane są one głównie z utrzymaniem dróg i świetlic wiejskich. W skali globalnej (tj. po uśrednieniu wydatków poszczególnych jednostek) nie nastąpiły przekroczenia budżetowe, które zresztą będą weryfikowane wiążąco, zgodnie z prawem budżetowym, na koniec roku kalendarzowego. Pani Marzec nadmieniła, iż zgodnie z nowo obowiązującymi statutami poszczególnych sołectw i osiedli, nie istnieje już możliwość „przerzucania” na następny rok zaoszczędzonych przez poszczególne jednostki środków. Nie mnie jednak w uzasadnionych przypadkach jest możliwość dokonywania (przy odpowiednim uzgodnieniu) przesunięć budżetowych.
Na pytania członków Komisji Pani Marzec poinformowała, i sołectwa i osiedla są rozliczane kwotowo, nad wydatkami poszczególnych jednostek sprawuje nadzór (poprzez weryfikację rachunków) odpowiedni merytorycznie pracownik Urzędu. Rachunki za konkretne usługi realizowane są w formie przelewu, instytucja tzw. zaliczki stosowana jest tylko w wyjątkowych przypadkach.

Komisja, po zapoznaniu się z informacją  przedstawioną przez Panią Marzec oraz po dokonaniu analizy wydatków sołectw i osiedli za I półrocze 2005r . – nie wniosła uwag do całości przedstawionego materiału. Komisja jednocześnie postanowiła, iż podobnej analizy dokona pod koniec roku kalendarzowego.

Ad.4. Komisja, w związku z brakiem informacji w sprawie zaawansowania czynności dot. zamiany działek pomiędzy Gminą a Państwem Środeckimi w Sikorzu zwróciła uwagę na dalszy, niezbyt płynny przepływ informacji. Komisja uzyskała informację od protokolanta, iż temat zamiany działek został poruszony na comiesięcznej naradzie kadry kierowniczej, gdzie Burmistrz zobowiązał Raf. Gospodarki Komunalnej do podjęcia jak najszybszych czynności w sprawie zamiany działek. 

Ad.5. W wolnych wnioskach:
- Pan Cyganek zapoznał Komisję z odpowiedziami na wnioski, wysunięte podczas lustracji, jaką Komisja przeprowadziła w związku ze zbadaniem stanu zaawansowania przygotowania kąpielisk do sezonu turystycznego.
- Pan Wagner ponowił temat zagrożeń, jakie sprawiają psy. Jego zdaniem w tej sprawie należy się skontaktować z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, sprawa mogłaby zostać poruszona na Komisji Gospodarki Komunalnej. Pan Herder zobowiązał się iż poruszy tą sprawę na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, należy bowiem doprowadzić do powołania odpowiedniej Komisji, która dokona zweryfikowania listy szczepień psów z listą zgłoszonych psów, za które nastąpiła płatność podatku.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący  zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Cyganek

protokołował:
Tomasz Dix


Wytworzył: Tomasz Dix (14 lipca 2005)
Opublikował: Tomasz Dix (17 października 2005, 08:00:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 931

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij