2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 46 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży m.Sępólno Krajeńskie

                                                                                     Sępólno Kr.,dnia  2014.05.21
Gkr. 6840.21 .2014

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,  stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie


Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży


1. Położenie nieruchomości :     -   Sepólno Krajeńskie Obr. 4
    nr działki:                           -    408/9
    pow. działki:                       -    1191 m²
    księga wieczysta:                 -    KW  27689
    opis nieruchomości               -    nieruchomość gruntowa niezabudowana
    udział we własności:              -   1/1
   wartość nieruchomości:           -   59.000 zł  + VAT
   informacja o zbyciu:               -   przetarg ustny nieograniczony


         
  -  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr II/17/2006 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006r. opublikowaną w Dz.Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3 z dnia 9 stycznia 2007 roku, nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą.
  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  


Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr.   na okres  21 dni tj. od dnia  26 maja 2014 r. do dnia  16 czerwca 2014 r.

 

E.M.


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (23 maja 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (23 maja 2014, 15:25:32)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 09:11:33)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1019