2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 31 - nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

                                                                                        Sępólno Kraj., 2013.02.20
Gkr.6840.72.2012

 


     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości

 

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.  nr dz  pow.w m²   KW nr   położenie      ozn.          okres           wysokość     u w a g i
                                                            wg ewid.    dzierżawy          czynszu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.336/7   1600    15083          Sikorz        rola        3 lata       0,04 zł/m²     w dotychczas.
                                                                                          (rocznie)       dzierżawie
 
2.326/9    200    16249         Lutowo        rola        3 lata        0,04 zł/m²         -  „  -
                                                                                          (rocznie)

3. 286      30    19619      Sikorz              dr        3 lata    0,10 zł/m²    w dotychczasowym
                                                                                  (rocznie)              użytkowaniu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

        

W y k a z
 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


1. Lokal nr 5 przy ulicy W.Polskiego 1 w Sępólnie Kraj.  wraz z udziałem w gruncie stanowiącym 133/878 cz. z działki nr 362 o pow. 909 m² zapisanej w KW BY2T/00000186/8.  Lokal znajduje się  na II piętrze budynku, w jego skład wchodzą: p.pokój, kuchnia, łazienka z w.c. oraz  trzy pokoje o pow. użytkowej 69,20 m². Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 14,70 m².
     Wartość lokalu   92.500 zł   -  sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni  tj. od dnia 22 lutego 2013 roku do dnia 14 marca 2013r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i zamieszcza na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolna.pl.

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (21 lutego 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (21 lutego 2013, 13:52:11)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 13:47:46)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1181