2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 29 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy

 

                                                                                          Sępólno Kraj.,2013.01.07

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,  stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie


                                                  Wykaz nieruchomości
                                          przeznaczonych do sprzedaży


1. Położenie nieruchomości : -   Sepólno Krajeńskie ul. Bolesława Prusa
    nr działki:             -    408/11 i 412/4
    pow. działki:     -    1081 m²
    księga wieczysta:  -    KW  27693/0
    opis nieruchomości  -   nieruchomość gruntowa niezabudowana
    udział we własności:  -  1/1
   wartość nieruchomości:         -  45.000,00 zł  + VAT
   informacja o zbyciu:               -  przetarg ustny nieograniczony

2.  Położenie nieruchomości: -  Sępólno Krajeńskie ul. Chopina
     nr działki:   -  429/1
     pow. działki:  -  1568 m²
     księga wieczysta:           -  KW 26583
     opis nieruchomości:  -  nieruchomość gruntowa niezabudowana
    udział we własności:  -  1/1
    wartość nieruchomości: -  65.500,00 zł + VAT
   informacja o zbyciu:  -  przetarg ustny nieograniczony  

         
  -  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr II/17/2006 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006r. opublikowaną w Dz.Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3 z dnia 9 stycznia 2007 roku, nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą.
  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  


Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr.   na okres  21 dni tj. od dnia  11 stycznia 2013 r. do dnia  31 stycznia 2013 r.

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (10 stycznia 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (10 stycznia 2013, 13:05:14)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 13:53:00)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1259