2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 19 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w Lutowie

                                                                                          Sępólno Kraj.,2012.04.18
Gkr.6840.29.2012


    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
    

W y k a z  nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

       położenie
Lp.   nr dz.        pow.dz.       KW     ozn.wg ewid.      wartość         sposób sprzedaży

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.      520     5200 m²      3835      R IVa              14.500 zł        przetarg nieograniczony
       Lutowo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


  -  dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, określenie warunków zagospodarowania i zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  


Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego i zamieszczony na stronie internetowej gminy WWW.gmina-sepolno.pl na okres  21 dni od dnia  23 kwietnia 2012 - 14 maja 2012 r.

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 kwietnia 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 kwietnia 2012, 11:50:25)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:18:53)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1157