2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 14 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (dz.pod garaże)

                                                                                      Sępólno Kr.,dnia  2012.01.17
Gkr.6840.4.2012

 

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr  102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości


Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.      nr działki      pow.dz.       KW nr           położnie             ozn.ewid.      wartość nieruch.       uwagi 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.   874/15 i 725/24    16 m²   13811 i 13782    Obr. 1 Sepólno     ŁV        1.770 zł +        23% VAT        garaż
 2.   875/16 i 725/25   17 m²    13811 i 13782    Obr. 1 Sępólno     ŁV        1.880 zł +        23% VAT        garaż
 3.   874/14 i 725/23   17 m²   13811 i 13782     Obr. 1 Sępólno     ŁV        1.880 zł +        23% VAT        garaż
 4.   874/13 i 725/22   17 m²   13811 i 13782     Obr. 1 Sępólno     ŁV        1.880 zł +        23% VAT        garaż      
 5.   874/12 i 725/21   17 m²   13811 i 13782     Obr. 1 Sępólno     ŁV        1.880 zł +        23% VAT        garaż
 6.   874/11 i 725/20   16 m²   13811 i 13782     Obr. 1 Sępólno     ŁV        1.770 zł +        23% VAT        garaż 
 7.   874/10 i 725/19   16 m²   13811 i 13782     Obr. 1 Sepólno     ŁV        1.770 zł +        23% VAT        garaż
 8.   874/9   i 725/18   16 m²   13811 i 13782     Obr. 1 Sepólno     ŁV        1.770 zł +        23% VAT        garaż
 9.   874/8   i 725/17   16 m²   13811 i 13782     Obr. 1 Sepólno     ŁV        1.770 zł +        23% VAT        garaż
10.   874/7  i 725/16   17 m²   13811 i 13782     Obr. 1 Sępólno     ŁV        1.880 zł +        23% VAT        garaż
11.   874/6  i 725/15   17 m²   13811 i 13782     Obr. 1 Sępólno     ŁV        1.880 zł +        23% VAT        garaż
12.         874/4            18 m²          13811            Obr. 1 Sępólno    ŁV        1.990 zł +      23% VAT        garaż
13.         874/5            16 m²          13811         Obr. 1 Sępólno    ŁV        1.770 zł +        23% VAT        garaż
14.         725/26          17 m²          13782           Obr. 1 Sepólno     ŁV        1.880 zł +      23% VAT        garaż

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
          
  -  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego  uchwałą Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007r. opublikowaną w Dz.Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 22 z 2009 roku, nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę garażami
  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  23 stycznia 2012r. do dnia  13 lutego 2012r.

 

 

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 stycznia 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 stycznia 2012, 13:49:05)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:23:56)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1216