2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

ogłoszenie 8 - nieruchomość do sprzedaży w Lutowie


Gkr.6840.29.2011


O g ł o s z e n i e

 

                  Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651  ze zm../  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza   publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  położonej w Lutowie. Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :

1. działka nr  520 o pow.   5200 m² zapisana  w  KW nr 3835
    cena wywoławcza działki   5.200 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 08 listopada 2011 r. o godz.  9.00   w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki do dnia  04 listopada 2011 r.  w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w  Banku Spółdzielczym Więcbork  Oddz. w Sępólnie Kraj. nr  75 8162 0003 0000 8787 2000 0020.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca działkę na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Kraj.. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i we wsi Lutowo oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy (WWW.bip.gmina-sepolno.pl) w dniach od 07 października 2011 r. do dnia 07 listopada 2011r.

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (7 października 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (7 października 2011, 07:30:19)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:34:38)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1365