2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 5 - działki przeznaczone do sprzedaży pod zabudowę garażem

Gkr.6840.21.2011

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr  102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości


Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

-------------------------------------------------------------------------------------------
Lp. nr działki    pow.    KW     położenie       ozn.ewid.    wartość                uwagi
------------------------------------------------------------------------------------------
1. 725/27     16 m² 13782   Sępólno Obr. 1   Ł V    1.750 zł + 23% VAT przetarg
2. 725/28     17 m² 13782   Sępólno Obr. 1  Ł V     1.860 zł + 23% VAT przetarg
3. 725/29     17 m² 13782   Sępólno Obr. 1  Ł V     1.860 zł + 23% VAT przetarg
4. 725/30     16 m² 13782   Sępólno Obr. 1  Ł V     1.750 zł + 23% VAT przetarg
5. 725/31     17 m² 13782   Sępólno Obr. 1  Ł V     1.860 zł + 23% VAT przetarg
6. 725/32     17 m² 13782   Sępólno Obr. 1  Ł V     1.860 zł + 23% VAT przetarg
7. 725/33     17 m² 13782   Sępólno Obr. 1  Ł V     1.860 zł + 23% VAT przetarg
8. 725/34     18 m² 13782   Sępólno Obr. 1  Ł V     1.970 zł + 23% VAT przetarg
-------------------------------------------------------------------------------------------
         

  -  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego  uchwałą Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007r. opublikowaną w Dz.Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 22 z 2009 roku, nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę garażami
  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  2 maja 2011r. do dnia  23 maja 2011r.

 

E.M.


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (29 kwietnia 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (29 kwietnia 2011, 09:11:23)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:44:15)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1549