2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 3 - nieruchomości do użyczenia

Gkr. 6850.1.2011


    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
    


                                             W y k a z  nieruchomości 
                                          przeznaczonych do użyczenia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Lp.   Położenie       pow.        Rodzaj użytków   Nr dz.    Okres użyczenia     Uwagi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    Piaseczno      75300 m²    J.Piaszczynek   92/1        10 lat            zgodnie z
                                                                                                uchwałą Nr V/30/11
                                                                                       Rady Miejskiej w Sępólnie
                                                                                           z dnia 25 lutego 2011   
___________________________________________________________________________________


                  
-  dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  


Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy www.bip.gmina-sepolno.pl na okres  21 dni od dnia  09 marca 2011 r. do dnia  29 marca 2011 roku.

 

EM

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (9 marca 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (9 marca 2011, 07:45:19)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:48:44)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1296