2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

II przetarg na sprzedaż działek przy ulicy Reja

        Gkr. 0621-22/2010

O g ł o s z e n i e

 

   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w  Sępólnie Kraj. przy ulicy Reja i ulicy Chopina :

1.  działki nr  404/3 i 405/7    o pow.   985 m²    KW nr   19614          -  ul. Reja
cena wywoławcza nieruchomości    -     44.000 zł    + 22% VAT
2.  działki nr  404/4 i 405/8    o pow.  1034 m²    KW nr  19614         -  ul. Reja
cena wywoławcza nieruchomości    -     41.360 z  ł  + 22% VAT
3.  działki nr    429/1           o pow.  1568 m²    KW nr   26583        -  ul.  Chopina
     Cena wywoławcza nieruchomości   -    62.720 zł    + 22% VAT

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Chopina - Targowa - Sienkiewicza  -  Nowy Rynek,  działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną.

Przetarg odbędzie się w dniu  20 grudnia 2010 roku  o godz. 9.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości (bez VAT -u)  do dnia  15.12. 2010 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 54 8162 0003 0000 8787 1000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia 17 listopada  2010 roku do dnia 17 grudnia 2010 roku.

 


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (16 listopada 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (16 listopada 2010, 14:27:17)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (27 marca 2020, 14:06:42)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1504