2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Przetarg ograniczony dot. działki przy ulicy Kościuszki 151/4 o pow. 60m2


O g ł o s z e n i e


   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna Kr. ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony dla podmiotów świadczących usługi energetyczne, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości zabudowanej obiektem elektroenergetycznym,  położonej przy ulicy Kościuszki  w Sępólnie Kraj., to jest działki:

151/4  o pow. 60 m²       zapisanej   w   KW 25588 
cena wywoławcza nieruchomości  31.356,50 zł  (cena budynku 22.764,50 zł, wartość prawa użytk.wieczystego 8.592 zł)

Dla nieruchomości brak  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązuje studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólna Kraj.

Przetarg odbędzie się w dniu  12 lutego 2010 roku  o godz. 10.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  - pokój nr 1.

Dane dotyczące przetargu:

1. W przetargu mogą brać udział podmioty gospodarcze prowadzące działalność polegającą na przesyle energii elektrycznej (aktualny  dokument świadczący o prowadzonej działalności należy przedłożyć Komisji przetargowej) jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do dnia 10 lutego 2010 roku na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim - Bank Spółdzielczy Więcbork nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.
2.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone w terminie 3 -ch dni od dnia zamknięcia przetargu.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
4. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
5. Uczestnik ustalony jako nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
6. Przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny.
7. Informację o przetargu zamieszczono na stronie internetowej Gminy Sępólno Kraj. www.bip.gmina-sepolno.pl  w zakładce Zbycie nieruchomości.
8. Dodatkowych informacje pod nr telefonu (052) 389-42-14.


Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim   w terminie od dnia 11 stycznia 2010 roku do dnia 10 lutego 2010 roku.

 

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (8 stycznia 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (8 stycznia 2010, 09:04:38)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:10:02)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1589