2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Baczyńskiego


O g ł o s z e n i e

 

   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w  Sępólnie Kraj. przy ulicy Baczyńskiego to jest :

1.  działki nr   574/2 o pow.  60 m²    KW nr  15172 
cena wywoławcza nieruchomości     -        920 zł
2.  działki nr  874/2    o pow.360 m²    KW nr   13811
cena wywoławcza nieruchomości    -     17.570 zł
3. działki nr  725/13 o pow.396m²    KW nr   13782
cena wywoławcza nieruchomości    -     19.325 zł

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Baczyńskiego - Odrodzenia działki przeznaczone są pod usługi, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, plac zabaw, boiska sportowe.

Przetarg odbędzie się w dniu  05 listopada 2009  roku  o godz. 9.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  02 listopada 2009  roku na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. W Sępólnie Kraj. nr 54 8162 0003 0000 8787 1000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia 05 października 2009 roku do dnia 04 listopada 2009 roku.

 

 

 

 

 


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (5 października 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (5 października 2009, 07:31:50)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:28:03)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1683