2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
    


                                                        W y k a z  nieruchomości
                                                     przeznaczonych do sprzedaży


Lokale mieszkalne na rzecz najemcy

 Nr lokalu         pow.użytk.        położenie            wartość            sposób sprzedaży

Lokal nr  2         73,25 m²      Sikorz 9  4             9.845 zł         bezprzetargowo

 

Lokale użytkowe na rzecz najemcy

 Nr lokalu          pow.użytk.      położenie            wartość           sposób sprzedaży

Lokal nr 1         21,26 m²      Pl.Wolności 17      10.614 zł        bezprzetargowo


      

  -  dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego na okres  21 dni od dnia  14 kwietnia 2009 roku do dnia  04 maja  2009 roku.

 

 


E.M.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (10 kwietnia 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (10 kwietnia 2009, 09:01:44)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:34:43)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1704