2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

przetarg sprzedaż działki w Wałdowie

                                                     O g ł o s z e n i e


                  Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603  ze zm../  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza   publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości r położonej w Wałdowie. Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :

1. działka nr  648  o pow.   922 m² zapisana  w  KW nr  12119
    cena wywoławcza działki   11.620 zł    (brutto)

Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2009 roku o godz. 10.00   w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki do dnia  19 stycznia 2009 roku  w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w  Banku Spółdzielczym Więcbork  Oddz. w Sępólnie Kraj. nr  75 8162 0003 0000 8787 2000 0020.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca działkę na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Kraj.. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i we wsi Wałdowo w dniach od 19 grudnia 2008 roku do dnia 19 stycznia 2009r.

 


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (18 grudnia 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (18 grudnia 2008, 08:06:26)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (1 kwietnia 2020, 12:49:25)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1774