2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

sprzedaż działki przy ulicy 27 Stycznia

Gkr. 72241-3/07 
          

O g ł o s z e n i e


   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna Kr. ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki położonej przy ulicy 27 Stycznia w Sępólnie Kraj., przeznaczonej pod zabudowę garażem, to jest

1. działki nr 667 o pow. 20 m2 KW 14457 
     cena wywoławcza działki   2.246 zł  (brutto)


Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2008 roku  o godz. 9.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  - pokój nr 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli  wpłacą  wadium  w  wysokości  10%  ceny  wywoławczej  działki  do  dnia 06 maja 2008 roku na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 54 8162 0003 0000 8787 1000 0010 lub w kasie Urzędu.

Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę działki pomniejszona o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim  w terminie od dnia 07 kwietnia 2008 roku do dnia 07 maja 2008 roku.

metryczka


Wytworzył: E.M. (7 kwietnia 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (7 kwietnia 2008, 08:46:47)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (1 kwietnia 2020, 13:25:26)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1970